Facebook
Słuchaj nas na Androidzie!Słuchaj nas na Androidzie!
Aby nas słuchać pobierz aplikację na swój telefon a następnie wpisz identyfikator naszej stacji: 61115
Pozdrowienia GG i SMSPozdrowienia na GG
Wyślij wiadomość o treści "radio 61115"
na numer GG 75455.
Każda kolejna wiadomość wysłana pod 75455 trafiać będzie do prezentera!

Pozdrowienia SMS
Wyślij na numer 517-750-117 treść
wiadomości poprzedzając ją numerem 61115.
Przykład: 61115 Pozdrawiam słuchaczy!
Koszt jak zwykły SMS wg cennika Twojego operatora.
Współpraca
slotex.pl - tani i stabilny hosting freshfun.pl Wydawnictwo Muzyczne FOLK Panel radiowy, shoutcast
Regulamin Konkursowy

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest właściciel Radia Muzyczna-Strefa.

2. Nagrody pozyskane zostały na podstawie współpracy organizatora z różnymi instytucjami oraz zespołami.

3. Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy przesyłać wyłącznie na adres Kontakt@Muzyczna-Strefa.pl

4. Wartość nagród nie przekracza 500 zł, czyli zwycięzca jest zwolniony z podatku od wzbogacenia.

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba, która

    a) ukończyła 16 lat;

    b) mieszka w Polsce.

§ 3

ZASADY KONKURSU I NAGRODY

1. Organizator zobowiązuję się podać wyniki konkursu do 3 dni roboczych.

2. Organizator zobowiązuję się wysłać nagrodę w przeciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania danych adresowych zwycięzcy. W razie przedłużenia tego terminu organizator jest zobowiązany poinformować zwycięzcę drogą mailową.

3. Zwycięzca konkursu ma 2 dni od ukazania się wyników konkursu na nadesłanie swoich danych adresowych na adres Kontakt@Muzyczna-Strefa.pl, w przypadku upływu tego terminu nagroda przechodzi do puli nagród.

4. Każdy uczestnik biorący udział w konkursie wyraża zgodę na wykorzystanie nadesłanej przez niego pracy/treści do celów marketingowych.

5. Zwycięzca nie może zażądać wymiany nagrody na inną.

6. Zwycięzca nie możne zażądać równowartości nagrody w postaci pieniężnej.

7. W przypadku konkursów wymagających inwencji twórczej uczestnik zobowiązuję się do przestrzegania praw autorskich.

8. Zwycięzca konkursu może zostać wyłoniony przez:

    a) specjalną komisję jury, upoważnioną przez organizatora;

    b) największą ilość głosów, oddawanych za pomocą głosowania;

    c) najszybszą poprawną odpowiedź.

9. Zwycięzcą konkursu nie może być osoba, która w okresie miesiąca poprzedzającego konkurs została laureatem w innym konkursie organizowanym przez Radio Muzyczna-Strefa.

10. Zwycięzcy przysługuje prawo do rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi do puli nagród.

11. Do kontroli prawidłowości każdego z konkursów powołana zostaje komisja, w skład, której wchodzić będą przedstawiciele wytypowani przez organizatora.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia lub opóźnienia wynikające z pracy Poczty Polskiej.

13. Uczestnik nie ma wpływu na wybór oraz wartość nagród.

14. Wszelkie reklamacje związane z przebiegiem konkursu można zgłaszać na adres Kontakt@Muzyczna-Strefa.pl w terminie 14 dni od jego zakończenia konkursu.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w konkursie jest podanie przez zwycięzcę konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu.

2. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.Radio.Muzyczna-Strefa.pl
Nasi Partnerzy
Panel radiowy, shoutcast Kodowanie PHP HTML CSS i Poradniki By Little_gray vipman diament panus slotex.pl - tani i stabilny hosting

Copyright © 2016 - 2018 Muzyczna-Strefa & Radio - Muzyczna-Strefa
Podziękowanie Dla Radia All4Music Za Użyczenia Strony